Προφίλ

H «Toptopo Estate» είναι ο διακριτικός τίτλος της μεσιτικής εταιρίας «ΗΛ.ΓΑΒΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2009 με έδρα την Σίκινο και δραστηριοποιείται στις Κυκλάδες με έμφαση στα νησιά Σίκινο και Φολέγανδρο.


Η εταιρεία μας σε σύμπραξη με την τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία AP Project, στελεχώνεται από μια ομάδα άριστων επαγγελματιών με μεγάλη εμπειρία σε θέματα που αφορούν ακίνητα:

·         Τοπογράφο Μηχανικό και Μεσίτη, ειδικό στην επίλυση ιδιοκτησιακών-πολεοδομικών θεμάτων των ακινήτων, με άριστη γνώση της πολύπλοκης πολεοδομικής νομοθεσίας

·         Δικηγόρο με εξειδίκευση στο εμπράγματο και φορολογικό δίκαιο και σε θέματα Κτηματολογίου

·         Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εμπειρία σε παραδοσιακούς οικισμούς

·         Πολιτικό και Τοπογράφο μηχανικό ειδικούς στην αναστύλωση και ανέγερση παραδοσιακών κατοικιών και όχι μόνο

·         Εργολάβους με χρόνια εμπειρία στην αναστύλωση και ανέγερση παραδοσιακών κατοικιών.

 

Έτσι μπορούμε και παρέχουμε στους πελάτες ολοκληρωμένες λύσεις, από την επίλυση ενός ιδιοκτησιακού προβλήματος ενός ακινήτου, την πώληση του, την εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση αυτού, την έκδοση της κατάλληλης άδειας δόμησης και την αναλυτική επίβλεψη και κατασκευή του.


Αναλυτικά:

·         Αναλαμβάνουμε αγοραπωλησίες – ενοικιάσεις ακινήτων για κάθε χρήση,

·         Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για επενδύσεις σε ακίνητα,

·         Εκπονούμε μελέτες αξιοποίησης ακινήτων και τεκμηριωμένες εκτιμήσεις,

·         Επιλύουμε κάθε μορφής ιδιοκτησιακά θέματα,

·         Αναλαμβάνουμε – λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας εταίρων ή συνεργατών μας:
- Την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
-Την έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών (Ν.4178/2013).

·         Αναλαμβάνουμε την έκδοση αδειών δόμησης καθώς και την αναστύλωση ή κατασκευή παραδοσιακών κατοικιών και κάθε είδους κτιριακών εγκατάστασεων “με το κλειδί στο χέρι”.

 

Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά,
Ηλίας Γαβανάς
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
(Ιδρυτής της εταιρείας)